Lediga jobb

Välkommen med din ansökan!

Nationalmuseum söker magasinsförvaltare med inriktning måleri och skulptur, visstid, heltid, Dnr 345-2018

Arbetet som magasinsförvaltare innebär hantering av måleri- och skulptursamlingen i magasin samt inventering och registrering av samlingen i föremålsdatabasen. Samt konsthantering i samband med olika verksamheter t.ex. utställningar, lån och nyförvärv. Arbetet utförs även i till museets tillhörande olika byggnader och miljöer. I samråd med andra yrkesgrupper deltar du aktivt i att utveckla och förbättra rutiner för optimal hantering, montering och förvaring av föremål. Du medverkar vid planering och effektivisering av arbetsflöden och vid genomförande av uppdrag. Du måste kunna byta arbetsuppgifter inom konsthanteringsgruppen som att arbeta som packmästare eller utställningstekniker.

Konsthanterare
Blasieholmen, NM-huset personalentrén
Sista ansökningsdatum: 2018-08-30
Ansök
Nationalmuseum söker ramkonservator, tillsvidare, heltid (dnr 244-2018)

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid från och med 2018-09-01, som inleds med 6 månaders provanställning.

 

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 130 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Hösten 2018 öppnar Nationalmuseum igen i nyrenoverade lokaler på Blasieholmen i Stockholm efter fem års stängning

 

Avdelningen Bevarande och Foto har uppdraget att långsiktigt planera, omhänderta och verka enligt god samlingsförvaltning för att utveckla bevarandeuppdraget av museets unika samlingar. Avdelningen ansvarar för att i samarbete med andra avdelningar tillgängliggöra kulturarvet genom fotografering och digitalisering samt medverka till och förmedla god föremålshantering vid utställnings- och låneverksamhet. Avdelningens ca 40  medarbetare ingår i Konserveringsenhet, Konsthanteringsenhet och Fotoateljén.

Arbetsuppgifter

 • Arbeta med löpande förebyggande och aktiva konserveringsåtgärder inom ditt ansvarsområde
 • Arbeta med utlån och utställningar både nationellt och internationellt
 • Medverka vid planering och effektivisering av arbetsflöden och vid genomförande av uppdrag

Kvalifikationskrav

 • Universitetsexamen (3-5 år) med inriktning ram eller målerikonservering
 • Flerårig yrkeserfarenhet och god kännedom om konservering av ramar
 • Erfarenhet av nationella och internationella utbyten inom konserveringsvetenskap
 • God kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt
 • Goda språkkunskaper och behärskar ett av de nordiska språken eller engelska i så väl tal som i skrift
 • Goda IT-kunskaper och behärskar MS Office väl

Det är dessutom meriterande om du

 • har vana av utlån och utställningsarbete
 • har vana av magasinsarbete med föremålssamlingar
 • har erfarenhet av samlingsdatabaser med konserveringsdokumentation

 

Som person är du initiativrik och har god organisatorisk förmåga, är lösningsinriktad, van att vara flexibel och att prioritera givna deadlines. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, har god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder en traditionsrik och dynamisk miljö. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

 

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-02!

 

Full-time employment  which begins with an employment trial period of 6 months.

 

Nationalmuseum is a governemental authority and Sweden's leading art and design museum. We have about 130 employees. Our collections consist of older paintings, sculptures, drawings and graphics as well as craft and design from ancient to modern. In the autumn of 2018 the Nationalmuseum re-opens its main museim building after 5 years of renovation!

 

The Department of Preservation and Photography is responsible for long-term planning, performance and organization of collections management to develop the conservation mission for the museum's unique collections. The department is responsible, in collaboration with other departments, for making available cultural heritage through photography and digitization, as well as contributing to and communicating good asset management in exhibition and loan operations. The department has 40 employees in the Conservation Unit, the Art Handling Unit and the Photography Studio.

Duties

As a conservator, you are responsible for the implementation and development of both the preventive and active preservation of frames. A large part of the job is related to exhibitions and lending, both nationally and internationally. You will participate in planning and streamlining workflows and performing assignments. During the first year of employment, you will provide preventive conservation measures in connection with a major objects move.

Qualifications

 • University degree (3-5 years) in frame or painting conservation
 • Several years documented professional experience of independent preservation work of frames
 • Documented experience of national and international involvement in conservation science 
 • Good IT skills and competence with MS Office
 • Good language skills and mastery of a Nordic language of English both spoken and in writing.

Preferred experience

 • Have experience of exhibition and loans work in a museum environment
 • Have experience in storage facility work with painting collections at the museum
 • Have experience with collections databases inputting preservation documentation.

 

As a person, you are entrepreneurial and have good organizational skills, you are a problem solver, accustomed to being flexible and prioritizing in order to meet deadlines. You have a good ability to work both independently and in groups, have good communication skills both written and spoken. When recruiting, we will place great emphasis on your personal qualities.

We offer a traditional and dynamic environment. Our business has high social visibility and concerns many people. We strive for a staff composition that reflects the diversity of society.

 

Application deadline 2018-09-02!

 

Vidare information

Information om befattningen lämnas av enhetschef Anne-Grethe Slettemoen, tel + 46 766-31 84 57, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se eller avdelningschef Kriste Sibul, tel +46 767-23 42 02, Kriste.Sibul@nationalmuseum.se

 

Fackliga företrädare är Linda Hinners för SACO tfn 08-519 544 04, Ingrid Nilsson för ST tfn 08-519 543 67 och Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konservator
Skeppsholmen, Byggnad 21, Gamla Sjökartverket
Sista ansökningsdatum: 2018-09-02
Ansök
Nationalmuseum söker amanuens med inriktning konsthantverk, visstidsanställning, heltid, dnr 229-2018

Mycket av arbetet på museet sker i projektform. Tillsammans med kolleger från olika avdelningar kommer du att delta i arbetet att förflytta museets olika samlingar av konst och konsthantverk i samband med en större magasinsflytt. Arbetet som amanuens innebär att under respektive föremålsintendents ledning delta i detta projekt. I arbetet ingår olika förekommande arbetsuppgifter såsom planering av flytt, uppordning av nya magasin, registrering, enklare fotografering och arbete i museets föremålsdatabas.

Skeppsholmen, Byggnad 18, Gamla Amiralitetet
Sista ansökningsdatum: 2018-10-14
Ansök

Följ oss här