Studiepraktik från universitet och yrkeshögskola

Nationalmuseum tar gärna emot praktikanter från universitet, högskolor och yrkesutbildningar. För att söka praktik ska detta ingå som ett obligatoriskt moment i en pågående utbildning och ansökan ska skickas senast tre månader innan önskad praktikperiod.

Din ansökan ska innehålla CV, beskrivning av utbildningen och avklarade kurser, önskad praktikperiod, samt ett personligt brev som berättar varför du sökt dig till Nationalmuseum samt vad du förväntar dig av praktiken. Våra möjligheter att ta emot praktikanter kan däremot variera och emellanåt också begränsas av praktiska skäl.

Alla avdelningar tar emot praktikanter löpande under året. För Avdelningen Samlingarna gäller särskilt:

Samlingsenheten och Samlingsförvaltningsenheten tar emot studenter som går masterutbildningar där praktik är ett obligatoriskt moment. Intervjuer hålls innan praktikplatserna tillsätts. För våren 2025 gäller följande ansökningsdatum:

  • Praktik våren 2025: Sista ansökningsdag 2024-09-15.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan!

PRAO

Nationalmuseum tar i begränsad omfattning emot elever från grundskolan på PRAO. För att söka en PRAO-plats behöver du ange önskad praktikperiod, samt bifoga ett personligt brev som berättar varför du sökt dig till Nationalmuseum samt vad du förväntar dig av praktiken. Din skola har olika blanketter som vi som platsanordnare behöver så prata med den på skolan som är ansvarig för praon.

Våra möjligheter att ta emot praoelever kan variera och emellanåt också begränsas pga praktiska skäl.  

Ansök om PRAO-plats!

Följ oss här