Funktionsansvarig digital utveckling

Plats

Skeppsholmen, Byggnad 21, Gamla Sjökartverket

Sista ansökan

2022-07-31

Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 150 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli samt Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum bedriver omfattande utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Nationalmuseum är ett museum för alla med en verksamhet som har stor synlighet i samhället och som angår många människor. 

Befattningen är placerad vid Forskningsavdelningen. Digital utveckling är en paraplyfunktion som koordinerar och driver hela Nationalmuseums utvecklingsarbete för att säkerställa, öka och förbättra den digitala tillgången till Nationalmuseums samlingar.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Du ansvarar för den befintliga infrastrukturen kring digital samlingsförvaltning, bildhantering och digitalt tillgängliggörande av samlingarna, och du identifierar och driver utvecklingsfrågor knutna till verksamheten. Du planerar, leder och följer upp digitaliseringsprojekt och genomför digitala utställningar samt annan digital kunskapsförmedling. Du verkar som systemägare för samlingsförvaltningssystemet, koordinerar och anger metod för dokumentation, katalogisering och digitalisering av föremål, bilder och arkivalier. Du verkar som kategoriinköpare för definierade varor och tjänster. Du säkerställer att olika former av samlingar är sökbara både för interna och externa användare och ger råd, stöd och utbildar inom verksamhetsområdet.

Nationalmuseum är för närvarande i gång med att upphandla, förvärva och införa ett nytt samlingsförvaltningssystem. I rollen som funktionsansvarig för digital utveckling kommer du att ingå i projektets styrgrupp och du kommer att ha en viktig roll under slutförandet av upphandlingen och vid implementeringen av det nya systemet. Nationalmuseum använder sig sedan 2010 av samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus för att dokumentera och förvalta samlingarna.
Du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att ta fram en ny version av Nationalmuseums publika webbportal Sök i samlingarna.

KRAV

 • har en akademisk examen inom det kulturhistoriska området eller systemvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig..
 • Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram användarcentrerade digitala användningar och förstår sammanhanget mellan digital samlingsförvaltning och framgångsrik digital förmedling av samlingarna.
 • Du har dokumenterad erfarenhet av minst 3 års arbete med digitaliseringen och digitalt tillgängliggöranande av museisamlingar.
 • Du har god kunskap om pågående nationell och internationell utveckling av storskaligt tillgängliggörande av digitaliserade konstsamlingar.
 • Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning.
 • Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och kan vända dig till såväl specialister som en bred publik
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska .
 • Du har dokumenterat god samarbetsförmåga och god administrativ förmåga

MERITER

 • Du har erfarenhet av utveckling av publika gränssnitt till digitaliserade samlingar och/eller erfarenhet av arbete i MuseumPlus.
 • Du har lett eller deltagit i ett projekt eller process som gällde byte eller införande av samlingsförvaltningssystem vid en kulturarvsorganisation.
 • Du har kunskaper i tyska

Anställningen kräver att du kan tänka strategiskt och arbeta mot långsiktiga mål, samtidigt som du är nytänkande och vill experimentera. Vid bedömningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Lönenivå: 45 000 - 50 000 kr/mån.

VIDARE INFORMATION

om befattningen lämnas av Martin Olin, avdelningschef för Forskning tel +46 8 5195 4310. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO; tfn 08 – 519 543 78, Joakim Werning, ST, tfn 08 – 519 544 73 och Bo Gustavsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.