Nationalmuseum söker konservator med inriktning papperskonservering/Nationalmuseum is looking for a paper conservator (NM2022/230)

Plats

Microsoft Teams

Sista ansökan

2022-06-30

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid (100%). Tillträde 1 september eller efter överenskommelse. Sista ansökningsdag 220630. Välkommen med din ansökan! 

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 150 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli samt Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum söker dig som vill förvalta och utveckla uppdraget som konservator med placering vid enheten för Konservering. Som konservator har du en nyckelfunktion i det löpande arbetet med att vårda och bevara museets föremålssamlingar. Du kommer ingå i ett team med 14 konservatorer som leds av konserveringschefen till vilken du också rapporterar.

Konserveringsenheten ansvarar för genomförande och utveckling av verksamhet med förebyggande och aktiv konservering, dokumentation av undersökningar och åtgärder ​​​​samt forskning inom konserveringsvetenskap. Enheten ryms inom avdelningen Bevarande och foto där även ansvar för konsthantering och fotografering ingår.

Dina huvudsakliga uppgifter: 

Arbetet utgår från Nationalmuseums uppdrag, strategiska mål, vision och värderingar.

 • Att planera och genomföra aktiva och förebyggande konserveringsåtgärder
 • Att registrera konserveringsdokumentation och annan relevant information i samlingsförvaltningsdatabas
 • Att medverka vid identifiering, värdering och analyser av risker för föremålssamlingarna samt genomföra förebyggande åtgärder enligt god samlingsförvaltning
 • Att medverka vid planering och delta i utställningsarbeten, beredning av lån och förvärv
 • Att bereda underlag för beräkning av utgifter inom ansvarsområde
 • Att medverka vid effektivisering av arbetsflöden och utveckling av hållbara och miljöbesparande metoder inom verksamhetsområde
 • Att utföra övriga tillkommande arbetsuppgifter i relation till uppdraget

Kvalifikationskrav:

 • Master från universitets- eller högskola inom konservering av konst på papper
 • Minimum två års erfarenhet av konservering av konst på papper
 • Dokumenterad kunskap i komplexa konserveringsmetoder för konst på papper
 • Erfarenhet av utställningsarbete, beredning av lån och förvärv
 • Erfarenhet av förebyggande konservering
 • Behärska svenska och/eller engelska i både tal och skrift.

Meriterande:

 • Erfarenhet inom konserveringsvetenskapliga studier/analyser samt publicerat forskning.
 • Erfarenhet av digitala samlingsförvaltningssystem

Din profil: 

Vi utgår ifrån att du har en mycket god organisatorisk förmåga, är ansvarskännande och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Som person är du initiativtagande, lösningsorienterad, lyhörd, van att vara flexibel och att prioritera givna deadlines. Du har en mycket god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt.

För att trivas hos oss bör du ha ett stort intresse för konst och design samt vara lyhörd och villig att bjuda in kollegorna i din arbetsprocess – allt enligt våra värderingar Tillsammans, Fokus, Inspiration och Mod.

I urvalsprocessen kommer vi att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och bifogade arbetsprover.

Vidare information: 

Information om befattningen lämnas av enhetschef Anne-Grethe Slettemoen, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se, tfn 08-5195 4465. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda för SACO, Ann-Christin Linder för ST. Båda nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42. 

Ansökan via formulär: 

Bifoga CV tillsammans med personligt brev och portfolio via formuläret nedan. Din portfolio ska innehålla minst tre aktuella och relevanta exempel på genomfört arbete. Andra betyg och intyg som styrker din ansökan kan bifogas. Samtliga bifogade dokument ska vara i pdf-format.

Välkommen med din ansökan! 

 

The employment is a full-time, permanent position from 1st of September, or by agreement.  The deadline for applications is 30th of June. We welcome your application!

The Nationalmuseum, Sweden’s largest and most distinguished art institution, possesses a world class collection of about 500 000 artworks on paper, ranging from Old Master Drawings to contemporary photography. The core holdings of the collection were assembled by Count Carl Gustaf Tessin (1696–1770), a diplomat and one of the great art collectors of his day. This included works by artists such as Rafael, Domenico Ghirlandaio, Rembrandt and French Rococo masters.

Nationalmuseum is looking for an experienced paper conservator to join our vibrant Conservation Unit. As a conservator you will play a key role in the preservation and conservation of the collections at Nationalmuseum. You will be a part of a team of 15 conservators, managed by the Head of the Unit.

The Conservation Unit is responsible for the implementation and development of both remedial and preventive conservation, documentation, as well as research in conservation science. The Unit is a part of the Department of Preservation and Photo which also includes art handling and photography.

As an employee at Nationalmuseum, you will work according to Nationalmuseum’s mission, strategic goals, vision, and values.

Your duties and responsibilities include:

 • To plan and implement remedial and preventive conservation treatments
 • To register conservation documentation and other relevant information in the collection management database
 • To participate in the identification, appraisal, and analysis of risks to the collections, and implement preventive measures in accordance with good collection management practices
 • Contribute to planning and participate in exhibition work, loan management and acquisitions
 • Estimate costs within your area of responsibility
 • Take part in streamlining workflows and applying sustainable methods of working
 • Perform other, relevant, additional tasks as required

Qualifications:

 • Master’s degree in conservation of art on paper from university or college
 • Minimum of two years’ experience of working with conservation of art on paper
 • Documented knowledge of complex conservation methods for art on paper
 • Experience of working with exhibitions, loan management and acquisitions
 • Experience of preventive conservation
 • Very good language skills in Swedish or English in both speech and writing

 Merits:

 • Experience of research in conservation science including published work
 • Knowledge and experience of working with collection management databases

Profile:

We assume that you will have very good organizational abilities, are responsible, and can work both independently and in close collaboration with others. As a person, you are proactive, solution-oriented, responsive, used to being flexible and working to deadlines. You have good communication skills both in speech and writing.

To thrive with us, you should have a strong interest in art and design and be responsive and willing to invite colleagues into your working process - in accordance with our values: ​​Together, Focus, Inspiration and Courage.

When recruiting, we will place great emphasis on your personal qualities and portfolio.

Further information:

 Information about the position is provided by the Head of the Conservation Unit,
Anne-Grethe Slettemoen, Anne-Grethe.Slettemoen@nationalmuseum.se, tel +46 8 519 544 42. The Union representatives are Audrey Lebioda for SACO, Ann-Christin Linder for ST as well as Bo Gustafsson for SEKO, tel +46 8 5195 4300.

Application:  

Attach your CV, personal letter and a portfolio via the form below. All documents must be in pdf format. The portfolio should contain at least three case studies of conservation of art on paper.

We welcome your application!

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.