Arkivarie

Plats

Skeppsholmen, Byggnad 21, Gamla Sjökartverket

Sista ansökan

2023-04-11

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning om 6 månader kommer att tillämpas. Tillträde 230904 eller enligt överenskommelse. 

Nationalmuseum är en statlig myndighet och Sveriges konst- och designmuseum med ca 150 anställda. Museets samlingar består av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design från antiken till idag. Nationalmuseum ansvarar även för porträttkonsten fram till våra dagar genom Statens porträttsamling. Samlingarna visas på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal platser, bl.a. Läckö slott, Jamtli samt Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum bedriver omfattande utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Nationalmuseum är ett museum för alla med en verksamhet som har stor synlighet i samhället och som angår många människor. 

Forskningsavdelningen, enheten Konstbiblioteket och arkiven ansvarar för museets arkivbildning, myndighetsarkiv och enskilda arkiv,  samt Konstbiblioteket och därmed samhöriga infrastrukturella frågor som informationsförsörjning och informationsspridning. Nationalmuseums arkiv består av myndighetsarkiv och enskilda arkiv. I myndighetsarkivet finns museets historia samlad från instiftandet av Kongl. Museum 1792 till dags dato. De enskilda arkiven består bland annat av material insamlat eller donerat av museets anställda, konstnärer, formgivare, föreningar och stiftelser. 

Konstbiblioteket och Nationalmuseums arkiv är en nationell resurs för forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden. Konstbiblioteket är en delad resurs med Moderna Museet och är ett offentligt specialbibliotek för konst, fotografi och design. Konstbiblioteket är en del av det nationella biblioteksväsendet.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Nationalmuseum tillämpar sedan några år tillbaka verksamhetsbaserad arkivredovisning och ett genomgripande arbete för  att införa rutiner och strategier för elektroniskt bevarande har påbörjats. I din roll kommer du att vara funktionsansvarig för arkivverksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och följa upp e-arkivering och att undersöka införandet av ett e-arkiveringssystem i myndigheten. Du kommer även att bereda ärenden rörande sekretess, utlån och gåvor av arkivmaterial samt i samverkan med berörda funktioner gallring och bevarande av IT-system.
Tillsammans med övriga medarbetare inom arkivet kommer du att ordna, förteckna, hantera och förvara myndighetsarkivet och övriga arkivsamlingar enligt interna och externa föreskrifter samt tillgängliggöra arkivens samlingar via Visual Arkiv. Forskarservice sker löpande och enligt riktlinjer som finns på museets hemsida.

 

KRAV

  • Du har en högskoleutbildning med minst 90 hp inom ämnesområdet arkivvetenskap
  • Du har minst ett års erfarenhet av digitalt bevarande och e-arkivering
  • Du har minst tre års arbetslivserfarenhet från arkivsektorn   
  • Du har minst ett års erfarenhet av att uppordna och förteckna arkiv

MERITER

  • Du har minst 60 hp inom ämnet konstvetenskap
  • Du har erfarenhet av Visual Arkiv
  • Du har erfarenhet av processorienterad arkivredovisning

Vi erbjuder en traditionsrik, kunskapsdriven och dynamisk miljö. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet. Vid urvalet kommer stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

 

VIDARE INFORMATION

om befattningen lämnas av chefen för Forskningsavdelningen, Eva-Lena Bergström, tfn 08-519 543 74 eller chefen för enheten Konstbibliotek och arkiv Maria Sylvén, tfn 08-519 543 54. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO; tfn 08 – 519 543 78, Joakim Werning, ST, tfn 08 – 519 544 73 och Bo Gustavsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.

Ansvarig rekryterare

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.