Nationalmuseum söker chef till Låne- och digitaldokumentationenheten (NM2019/22), INTERNREKRYTERING

Befattningen är på heltid med beredskapstjänstgöring och oreglerad arbetstid (du är anställd på det statliga Villkorsavtalet med förtroendearbetstid). Befattningen är placerad vid Samlingsavdelningen. Tester kan förekomma av slutkandidaterna. Bakgrundskontroll kommer att genomföras av slutkandidat.

Myndigheten har publik verksamhet i Nationalmuseum men också i Gustavsberg och Östersund. Utöver detta bedrivs verksamhet i flera lokaler i Stockholmsområdet.

Exempel på uppgifter

I rollen som enhetschef förväntas Du vara en tydlig arbetsgivarrepresentant och arbeta efter den statliga värdegrunden. Du företräder Nationalmuseum genom att främja samverkan och bygga goda relationer, både internt och externt.

Tillsammans med avdelningschefen utvecklar och planerar Du verksamheten. Du leder och fördelar arbetet inom enheten samt stöder avdelningschefen i det strategiska arbetet. Du har budget- och personalansvar inom enheten. Du förväntas att på ett lyhört och engagerat sätt motivera och stödja enhetens personal, hålla medarbetar- och lönesamtal samt främja medarbetarnas kompetensutveckling.

Du driver även det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten och samordnar vid behov detta med övriga delar av avdelningen. 

 Exempel på uppgifter

I rollen som enhetschef förväntas du vara en tydlig arbetsgivarrepresentant och ta ett helhetsansvar för Nationalmuseums verksamhet genom att främja samverkan och bygga goda relationer, både internt och externt.

Du verksamhetsplanerar och följer upp samt redovisar den egna enhetens verksamhet.
Du leder och fördelar arbetet på enheten. 
Du har budget-och personalansvar. I din uppgift ingår att leda och fördela arbetet på enheten och på ett tydligt och lyhört sätt engagera, motivera och stödja enhetens personal, hålla medarbetar- och lönesamtal, främja medarbetarnas kompetensutveckling. 
Du driver även det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten och samordnar vid behov med övriga avdelningen. Ditt ledarskap präglas av ett kommunikativt och coachande förhållningssätt och du utvecklar enheten tillsammans med dina medarbetare genom att skapa engagemang och delaktighet. Detta för att bidra till en innovativ och omvärldsorienterad organisation. Du arbetar med processer och tar fram samt förbättrar ständigt processer för alla inblandade

Kvalifikationskrav

akademisk examen på avancerad nivå inom konstvetenskap eller annan inriktning som Nationalmuseum bedömer vara lämplig
flerårig erfarenhet och kännedom om interna processer och samlingsrelaterade projekt nationellt och internationellt
erfarenhet av att arbeta med samlingsförvaltningsverktyget Museum+
mycket god kommunikativ förmåga
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska
erfarenhet av administration kring utlån och samlingsförvaltning
god förståelse om föremålsdatabaser
god kunskap om juridik kring samlingsförvaltning
god förmåga att utöva projektledning
god förståelse om säkerhets- och bevarandefrågor

Det är dessutom meriterande om 
du har god kännedom om ekonomi samt erfarenhet att bedriva verksamhet i personalledande ställning.
erfarenhet av arbete med de statliga avtalen
erfarenhet från fackligt arbete

Som person har du stor integritet samtidigt som du är utåtriktad, har lätt att samarbeta och är lyhörd. Du ser var du behöver hugga i och du är inte rädd för att styra upp processer som behöver utvecklas. Vidare är du lugn och stabil även i pressade situationer, har mycket god administrativ förmåga, lätt för muntlig och skriftlig kommunikation.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vidare information
Information om befattningen lämnas av administrativa chefen, Jenny Andersson jenny.andersson@nationalmuseum.se .

Fackliga företrädare är Linda Hinners för SACO tfn 08 519 544 04, Ingrid Nilsson för ST tfn 08-519 543 67 och Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.

 

Ansvarig rekryterare

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.